top of page
white name.png
_ORIGINAL_.png

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

"Toegewijd om een betere wereld in kaart te brengen" 

Wij streven ernaar een positieve bijdrage te leveren aan economische, ecologische en sociale vooruitgang met het oog op een duurzame en kostenefficiënte ontwikkeling van de cliënten die wij adviseren. Daarnaast dragen we actief bij aan deze bijdrage door bedrijven zonder winstoogmerk en minder bevoorrechte klanten te ondersteunen. 

 

 

Discretionaire diensten

Bij Vensius vinden we dat elk bedrijf zijn werking op een kostenefficiënte manier moet kunnen optimaliseren, en dit door te rekenen op deskundige ondersteuning tegen een redelijke vergoeding. Daarom zetten we 10% van onze professionele dienstverlening in om kansarme cliënten te begeleiden bij fiscale administratieve procedures om hun rechtsbescherming in belastingzaken te garanderen.

Maatschappelijke hulp

Vensius gelooft in het belang van een positieve impact op de samenleving en het afleggen van verantwoording over onze bijdrage aan de gemeenschap. Om deze reden sponsoren we verschillende projecten van NGO's.

Enkele van de goede doelen die we steunen:

 xxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxxx

CONTACT

Contact

Vragen

Voor vragen, vragen of opmerkingen kunt u bellen met: xxxxxxxxxxx of het volgende formulier invullen

Neem contact op

Head Office

Leuvensesteenweg 253 

Hasselt

België

+32 xx xxx xxx xx

Carrières

Om te solliciteren op een baan xxxxxxxxxx, stuur je een motivatiebrief samen met je CV naar: info@vensius.com

bottom of page